https://bacsynhakhoa.vn/img/logo-galaxy-dental.png
GALAXY DENTAL CLINIC | Nha khoa thẩm mỹ Ngân Hà - Địa chỉ: Sô 6 Hoa Phượng, P2, Quận Phú Nhuận, TP HCM - fb/galaxydentalvn - Hotline: 0938 999 126 - Bs Trần Mừng
 

Một số hình ảnh Trám đắp mặt thẩm mỹ - Veneer Composite - Nano Whitering Plus tại Nha khoa Ngân Hà


http://galaxydental.vn/img/bacsynhakhoavn-lam-trang-rang-Tuyet.jpg

http://galaxydental.vn/img/bacsynhakhoa-veener-composite-Nga.jpg

http://galaxydental.vn/img/bacsynhakhoa-tram-dap-mat-men-rang-Tran.jpg

http://galaxydental.vn/img/bacsynhakhoa-tram-dap-mat-men-rang-chi-Loan-CM.jpg

http://galaxydental.vn/img/bacsynhakhoa-thay-ao-moi-cho-rang-Huong-NA.jpg

http://galaxydental.vn/img/bacsynhakhoavn-tram-dap-mat-gia-bao-nhieu-tien-Thuy.jpg

http://galaxydental.vn/img/bacsynhakhoavn-veneer-composite-cho-rang-bi-vang.jpg
http://galaxydental.vn/img/bacsynhakhoa-dap-ao-cho-rang-anh-Dung-Nhi.jpg

http://galaxydental.vn/img/bacsynhakhoa-dap-mat-cho-rang-bi-vang.jpg

http://galaxydental.vn/img/bacsynhakhoa-tay-trang-rang-bi-vang-co-Huong-NT.jpg

http://galaxydental.vn/img/bacsynhakhoa-trang-rang-voi-cong-nghe-nano-white-plus.jpg

http://galaxydental.vn/img/bacsynhakhoavn-lam-rang-tho-bang-composite.jpg

http://galaxydental.vn/img/bacsynhakhoa-rang-nhiem-khang-sinh-duoc-tram-dap-mat.jpg

http://galaxydental.vn/img/bacsynhakhoa-nano-whitering-plus-Huong-AG.jpg

http://galaxydental.vn/img/bacsynhakhoa-rang-den-do-nhiem-khang-sinh-duoc-tram-dap-mat-chi-Thao-LK.jpg

http://galaxydental.vn/img/bacsynhakhoa-rang-den-nhu-cuc-than-phai-lam-sao.jpg

http://galaxydental.vn/img/bacsynhakhoa-lam-trang-cho-rang-bi-den-chi-Lac.jpg


© Copyright 2010 By galaxydental.vn - Trao kiến thức - Nhận nụ cười
Kênh thông tin tổng hợp của Trung tâm Nha khoa Kỹ thuật Cao NGÂN HÀ - GALAXY DENTAL CLINIC
Fanpage: f/galaxydentalvn - Hotline: 0938 999 126 Bs Mừng


THIẾT KẾ BỞI MỸÝ - WWW.MYY.VN